Privatumas Ketoplanas.lt portale

Cookies (slapukų) naudojimas Ketoplanas.lt portale cookies (slapukai) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskirų rubrikų ar straipsnių populiarumą o taip pat atliekant statistinius tyrimus.

Cookies jums palengvina naudojimąsi mūsų svetaine ir leidžia pateikti jums konkretesnę bei tinkamesnę informaciją. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti jūsų tapatybės.

Ketoplanas.lt pasilieka teisę anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims. Jūs galite ištrinti slapukus iš savo kompiuterio ar juos užblokuoti, pasinaudodami savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios mūsų paslaugos Jums gali neveikti.

Asmeninės informacijos naudojimas

Mes stengiamės suteikti Jums kiek įmanoma daugiau kontrolės tvarkant savo asmeninius duomenis; mums svarbu, kad apsilankę mūsų svetainėje, jūs jaustumėtės patogiai.

Ketoplanas.lt saugo jūsų asmeninę informaciją ir ją naudoja teikiant jums reikalingas paslaugas laikantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų LR teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Ketoplanas.lt gali rinkti ir panaudoti jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Ketoplanas.lt svetainės registracijos formose nurodytą informaciją) prekių ir (arba) paslaugų užsakymams o tai pat, gavus atskirą išankstinį jūsų sutikimą, kitais apibrėžtais tikslais.

Demografiniai duomenys (pvz. amžius ar lytis) gali būti naudojami siekiant svetainę geriau pritaikyti konkretaus lankytojo poreikiams, demonstruoti specialiai pagal jo poreikius atrinktą turinį. Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai konkrečios prekės ar paslaugos teikimo tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti.

Mes neatskleidžiame trečiosioms šalims jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavę išankstinio jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal LR įstatymus mes privalome tai padaryti.

Ketoplanas.lt neatsako už jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse taip pat ir tais atvejais, kai į jas jūs patenkate per mūsų svetainėje esančias nuorodas. Rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklapio privatumo sąlygomis atskirai.

Ketoplanas.lt lankytojų duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo. Jūs turite teisę sužinoti, kaip panaudojama jūsų asmeninė informacija. Jeigu ši informacija yra klaidinga, nebaigta ar netinkama, tam, kad galėtume tiksliai vykdyti jūsų užsakymus ir teikti paslaugas, pataisykite ją nedelsdami.

Jūs turi teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad Ketoplanas.lt ištaisytų ar sunaikintų jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Jei tai sąlygoja negalimumą toliau teikti Ketoplanas.lt paslaugas, šių paslaugų teikimas nutraukiamas (panaikinus asmens duomenis) ar sustabdomas.